SANAT ETKİNLİKLERİ:

Okul öncesi dönemde uygulanan sanatsal etkinlikler, çocukların farklı açılardan gelişim göstermesine yardımcı olur. Bu aktiviteler aracılığıyla sağlanan faydalar:

 • Çocuklarınızın farklı dokulardaki malzemelerle ve farklı özelliklere sahip basit aletlerle tanışmasına ve genel bilgi birikimini artırmasına yardımcı olur.
 • Sanatsal etkinlikler, çocuklarınızın ince el becerilerini geliştirir ve alet kullanma yeteneğine önemli ölçüde katkıda bulunur. Bu etkinlikler, aynı zamanda çocuğunuzu anaokuluna ve ilköğretim çağına da etkili bir şekilde hazırlar.
 • Çocukların kendilerini daha iyi bir şekilde ifade etmelerine ve daha zengin bir hayal gücüne sahip olmalarına olanak tanır.
 • Çocuklara sabretme, çabalama ve başarıya ulaşma gibi soyut kavramların öğretilmesinde de son derece etkilidir. Çocukların sanat etkinliği aracılığıyla öğreneceği bu kavramları diğer durumlara da uyarlayabilir ve çocuğunuzun karakter gelişimini hızlandırabilirsiniz.
 • Çocukların renk, sayı, hayvan, bitki gibi kavramlar hakkında detaylı bilgi sahibi olmasını kolaylaştırır ve böylece sonraki yıllarda başlayacak okul eğitiminin daha yararlı olmasına katkıda bulunur.
 • Çocukların somut dünyayla daha yakın ilişkiler kurmasını sağlar. Bu sayede son dönemde yaşanan dijitalleşmenin çocuğunuzun zihinsel ve fiziksel gelişimine zarar vermesinin de önüne geçer.

DUYUSAL OYUNLAR

Duyusal oyunlar; farklı doku ve malzeme ile içerisindeki çeşitli materyal veya oyuncaklar ile birleştirdiğimiz; olabildiğince çok duyuyu harekete geçiren, geliştiren oyunlardır. 

 

 

 

 • Beyin Gelişimi

Erken çocukluk döneminde duyusal oyunlar, beyin gelişiminde önemli bir rol oynar. Çünkü duyusal uyarımlar, duyusal entegrasyonun ve bilişsel gelişimin esaslarındandır.  İnsan beyni trilyonlarca beyin hücresinden ve sinir bağlantılarından yani sinapslardan oluşmaktadır. Duyusal aktivite, duyularla ilgili sinapsları ve beyindeki fonksiyonları güçlendirebilir.

Duyusal oyun, özellikle Duyu Bütünleme Bozukluğu (SPD) gibi problemlere sahip çocuklar için oldukça önemlidir. Bu tarz problemlere sahip çocuklar oyun aktivitelerine katılmakta zorluk çekebilirler.

 • Dil Gelişimi

Yeni dokuları, renkleri ve şekilleri öğrenen çocuklar, edindikleri deneyimler ve duyuları arasında bağlantı kurar. Bu da deneyimlerine uyan kelimeleri hatırlamalarına yardımcı olur.

 • İnce Motor Becerileri

Duyusal oyun, çocukların motor becerilerini geliştirmesini destekler. Çocuklar, inşa etme, boşaltma, karıştırma gibi dokunsal oyunlar ile motor becerilerini geliştirir hareketlerinin koordinasyonunu sağlamayı öğrenir.

 • Sosyal Etkileşim

Tüm çocukların ilgisini çeken ve dâhil olabileceği bir oyun türü olan duyusal oyun sayesinde çocuklar birlikte oynayabilir, beraber problemleri çözmeye uğraşabilir. Böylece hem sosyal becerilerini geliştirirler hem de başkalarıyla nasıl oynayacaklarını öğrenebilirler.

 • Sakinleştirici Etki ve Dikkatin Yoğunlaşması

Duyusal oyun, çocukların sakinleşmesine ve uyarılma seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilir. Durgun çocukları harekete geçirmek için bir araç olarak veya aşırı hareketli ya da dikkat etmekte zorlanan çocuklara yardım edebilir; dikkatin yoğunlaşmasını sağlayarak çocukların dikkat sürelerini arttırmaya yardımcı olur.

 • Eğlence

Duyusal oyunlar sadece eğitsel değerleriyle değil aynı zamanda çocukların keyifli bir vakit geçirmesi için de öne çıkan bir araçtır!

MUTFAK ATÖLYESİ

 • Çocukların Çok Yönlü Gelişimini Destekler:

Okul öncesi mutfak etkinlikleri, çocukların hem sosyal gelişimi hem de beyin ve ince motor becerilerinin gelişimi üzerinde çok yönlü destek sağlayan etkinliklerdir. Çocukların ebeveynleriyle veya öğretmenleriyle birlikte ne yemek yapacaklarına karar vermeleri planlama ve problem çözme becerisini, malzemeleri belli bir sıra ve ölçüyle kullanmaları dikkat becerisi ve matematik algısını, kendi tarifini hazırlama, süsleme, servis etme ve sofra hazırlama ise estetik düşünme ve yaratıcılık gibi becerilerini geliştirir.

 • Fen Eğitimine Katkı Sağlar:

Çocuklar için mutfak çalışmaları planlamak, çocuklarınıza fen ile ilgili çeşitli kavramları öğretebilmenizi sağlar. Malzemeleri ölçme, karıştırma, yiyeceklerin yapılarını gözlemleme, besinlerde oluşan renk değişimleri, çeşitli koku ve tatları duyumsama gibi eylemleri gerçekleştirmelerini sağladığınızda çocuklar fen ile ilgili pek çok kavramı kazanmış olurlar. Ek olarak, çocuklara malzeme seçimi, boyut ve renk ayrımı yaptırmak görsel algı ve görsel dikkat becerilerini geliştirir. Aynı zamanda mutfak etkinlikleri sayesinde çocukların besinlerle ilgilenmesini sağlayarak, koku ve tatları ayırt etme yeteneklerinin gelişimini destekleyebilirsiniz.

 • Günlük Yaşam Becerileri:

Montessori eğitim modelinde günlük yaşam becerileri içerisinde yer alan okul öncesi mutfak etkinlikleri, çocukların ince motor becerileri ve el-göz koordinasyonlarını geliştirmeyi, kavram öğretimi sağlamayı, çocuklara gerçek bir yaşam becerisi ve paylaşma kavramını kazandırmayı amaçlayan planlamalardan biridir.Bunun yanında anasınıfı mutfak etkinlikleri çocukların bir arada çalışarak iş birliği ve ekip çalışmasını öğrenmelerine ve sosyalleşmelerine katkı sağlar.

OUTDOOR OYUNLAR

Genellikle açık havada, kışın iç alanları kullandığımız outdoor oyunlarda öncesinde hazırlamış olduğumuz parkurlar çocukların tüm gelişim alanlarını destekler. 

 • Fiziksel Gelişim
 • Koordinasyon Gelişimi
 • Dikkat ve Konsantrasyon Gelişim
 • Yönergelere Uyma
 • Sosyal Gelişim
 • Fairplay Ruhu
 • Grup Oyunu

FEN ve BİLİM ETKİNLİKLERİ – DENEYLER

Bilimsel düşünmelerini sağlar.

 • Yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlar.
 • Gözlem ve deney yeteneklerini geliştirmelerini sağlar
 • Çevrelerine karşı duyarlı olmalarını sağlar.
 • Neden sonuç ilişkileri kurmalarını ve problem çözme becerilerini geliştirir.
 • Günlük yaşantılarında kullandıkları araç gereç ve malzemeleri öğrenmelerini sağlar.
 • Kavram gelişimlerini sağlar.
 • Akıl yürütme becerilerini ve dil gelişimlerini sağlar.
 • Yeni fikirler üretebilmelerini sağlar.
 • Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir.
 • Kendilerine güven duymalarını sağlar
 • Psikomotor becerilerini geliştirir

YARATICI DRAMA

Bir grup olarak beraber çalışabilme becerisini geliştirebilme.

 • Kendini ve başkalarını anlama becerisini geliştirebilme
 • Kendine güven duyma, teşvik ve karar verme becerilerini kazandırma.
 • Dil ve iletişim becerilerini ilerletme.
 • Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyimler kazanma
 • Çocukların hayal gücünü, duygularını ve düşüncelerini geliştirme.
 • Çocukların ahlaki değerleri keşfetmelerine olanak tanıma.
 • Yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlama.

Orff Schulwerk

Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi’nin Amaçları:
• Dans
• Hareket
• Konuşma
• Tekerleme
• Drama
• Şarkı söyleme
• Ritim ve
• Müzik öğelerini barındırarak oyun ile birleştirir.

Bu yaklaşım çocuklar tarafından sadece bir oyun gibi algılansa da, gerçekte çocuk beyninin her iki lobunun da birlikte çalıştırılmasına ve geliştirilmesine yöneliktir.

Orff Schulwerk Elementer Müzik ve Hareket Kazanımları:

 • Psikomotor gelişimi destekler
  • Birden fazla duyuyu harekete geçirir
  • Sayışma ve tereklemeler sayesinde dilsel gelişime katkıda bulunur.
  • Hareket ve dans, bedensel ritim algısının gelişimine yardımcı olur
  • Müzik kulağında belirgin bir gelişime sağlar
  • Ritimsel taklit ve öykünme becerilerinin gelişimine katkıda bulunur
  • Motivasyon ve konsantrasyonu yükseltir.
  • Bilişsel alanda daha gelişmiş algılara yol açar.
  • Çocukları bir enstrüman çalmaya hazırlar
  • Çocukların, beraber keşfetme, yaratma ve doğaçlama yapma tecrübelerine katkı sağlayarak, özgüvenlerini geliştirir. Böylelikle, kendilerini ifade etme, olay ve durumları kavrama ve anlatma becerilerini gelişir.