Erik Ağacı Montessori Anaokulu

Çocuklara özgür hareket edebilecekleri açık/kapalı oyun ve çalışma ortamları sunarak; doğa ile bağ kurabilen, çevresine saygılı, sorumluluk bilincinde, kendini ifade edebilen, gelenek ve göreneklerimizin bilincinde, Atatürk ilkelerine bağlı bireyler yetiştirme, ezberci yaklaşım yerine hissederek, gözlemleyerek, yaşayarak öğrenme bilinciyle; mutlu öğretmen, mutlu çocuk yaklaşımı ile yola çıkmıştır.

Misyon

Vizyon